Mit etiske grundlag.

Som uddannet Master Hypnoterapeut på Hypnoseskolen, og som tilsluttet NGH er jeg underlagt de etiske grundlag fra disse.

Jeg vægter etik og moral meget højt, og er bevidst og ydmyg overfor brugen af hypnoterapi.

Nedenstående kan du læse det etiske regelsæt fra hypnoseskolen:

 

§1    Almene bestemmelser

1.1.
De etiske regler er bindende for alle udøvende Hypnoterapeuter, der er uddannet
på Hypnose Skolen, hvad enten disse beskæftiger sig med terapi, undervisning,
personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2.
Hypnoterapeuten skal arbejde for at fremme klientens personlige  og psykiske
udvikling og sundhed.

1.3.
Hensynet til og respekten for klienten går forud for Hypnoterapeutens personlige
interesser.

§2    Forholdet til klienten

2.1.
Hypnoterapeuten skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin
personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2.
Hypnoterapeuten har tavshedspligt om alle forhold, som erfares om klienten.

2.3.
Hypnoterapeuten er ikke underlagt tavshedspligt, hvis terapeuten herigennem
risikerer at udsætte klienten, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4.
Hypnoterapeuten indhenter og videregiver kun oplysninger om klienten med
klientens samtykke.

2.5.
Hypnoterapeuten kan føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i
samarbejdet med klienten. Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd ect.
skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.
Opbevares følsomme oplysninger, skal Hypnoterapeuten tilmelde sig Datatilsynet.

2.6.
Klienten skal oplyses som sin ret til at se udtalelser, som Hypnoterapeuten har
udfærdiget om klienten.

2.7.
Journalføring, optagelser på lyd – og videobånd samt afspilning heraf kræver altid
klientens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid klientens
skriftlige tilladelse.

2.8.
Hypnoterapeuten må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage
tavshedspligt.

2.9.
Hypnoterapeuten må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for
klienten.

2.10.
Seksuel omgang mellem Hypnoterapeuten og klienten må ikke forekomme.

2.11.
En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at
føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12.
Hypnoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, hvis Hypnoterapeuten
ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, klienten har.

2.13.
Er Hypnoterapeuten påbegyndt en terapi, er terapeuten ansvarlig for, at denne
afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til anden kvalificeret
behandler.

§3    Forholdet til kollegaer

3.1.  
Hypnoterapeuten skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

3.2.  
En Hypnoterapeut, der bliver opmærksom på, at en anden Hypnoterapeut uddannet
på Hypnose Skolen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor
vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til Hypnose Skolens ledelse.

§4    Faglig standard

4.1.
Hvis Hypnoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes
arbejde, skal Hypnoterapeuten søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2.
Hypnoterapeuten må ikke ved annoncering eller lignede love konkrete resultater,
som der i ikke kan garanteres for. Hypnoterapeunten skal følge loven om
Markedsføring af Sundhedsydelser.

4.3.  
Hypnoterapeuten skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med
behandlingsprincipperne for Hypnoterapi og Psykoterapi.

4.4.
Hypnoterapeuten forpligter sig til at holde sig fagligt à jour f.eks. gennem
egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

Regler for god klinisk praksis

  • Følge god forretningsmoral og overholde gældende lovgivning.
  • Følge de Etiske regler og Behandlingsprincipper for Hypnoterapi.
  • Give klienter saglig og nøgtern information om behandlingen og de
    forventninger de kan have til den.
  • Aldrig give behandlinger, hvis du eller klienten er under indflydelse af alkohol,
    euforiserende stoffer eller tilsvarende.
  • Ikke over for klienten fraråde lægebesøg.
  • Opmærksomhed på lokalemæssig og personlig hygiejne.