Hypnose er omgivet af mange fordomme og myter. For mig er det et stærkt værktøj, som hjælper med at skabe de blivende fysiske og mentale forandringer, der gør at mine klienter får et bedre liv.


Hvad er hypnose ?

Hypnose er en metode til at bringe klienter ind i en indadvendt trancetilstand, hvor ønskede forandringer kan skabes effektivt ved hjælp af terapeutiske metoder. Hypnosen er altså ikke det, der skaber forandringen, men kun det værktøj, der gør at forandringer kan skabes mere effektivt og vedvarende.

Hvordan foregår det ?

Under hypnosen sidder du behageligt tilbagelænet i en stol, og har et indadrettet fokus, og fokus på det jeg siger. Du vil i denne tilstand stadigt have en del af din opmærksomhed rettet på omgivelserne, så du fx vil registrere lyde fra omgivelserne—men de vil ikke forstyrre dig.

Hypnosen varer normalt mellem 30 og 50 minutter. Heraf bruges ca 10 minutter  til at skabe den ønskede trance tilstand, og resten bruges til terapeutisk arbejde.

Inden du kommer i hypnose gennemfører vi en samtale, hvor vi klarlægger dit problem, din motivation, dine ressourcer og dine mål. Denne afklaring bruges i hypnosen og det terapeutiske arbejde.

Mine værktøjer

Jeg anvender mange forskellige teknikker—bl.a. NLP metoder og metoder fra kognitiv adfærdsterapi og løsningsfokuseret korttidsterapi. Specielt arbejder jeg med at anvende visualisering og bruge din forestillingsevne. Min erfaring er at kraften i forestillingsevnen, altså evnen til at forestille sig fx at være i målet, er helt unik. Kan du levendegøre denne forestilling i hypnosen gennemføres forandringen ofte ”af sig selv”.

På nettet kan du finde mange beskrivelser og forklaringer på hypnose. For mig er det vigtigste at det virker, at du ikke kommer ud i noget du ikke er parat til, og at det er helt ufarligt. Herudover er det næsten altid, særdeles behageligt og afslappende for klienterne.

Har du spørgsmål er du velkommen til at sende en mail til mig eller kontakte mig på telefon 4243 7700 .