Hypnose med børn

Børn er ofte nemme at arbejde med i hypnose. Der har en livlig fantasi og ikke så mange begrænsende overbevisninger som vi voksne. Alt efter barnets modenhed kan hypnose benyttes fra barnet er ca 7-8 år. Har du et barn der er yngre, rådgiver jeg gerne om muligheder for at forældene selv kan arbejde med metaforer og historiefortælling.

Det er vigtigt at barnet selv ønsker en forandring, og kan sætte ord på.

Jeg er uddannet på Hypnoseskolen i Hynose med børn, og har de nødvendige faglige forudsætninger. Kombineret med min praktiske erfaring har jeg alle forudsætninger for at kunne gennemføre succesfulde forløb med dit barn.

Der er ligheder og forskelligheder i behandling af børn og vokne i hypnose. Jeg vil her primært beskrive de specielle forholde der gælder for hypnose med børn.

Praktiske forhold

Alle børn og unge under 18 år betragtes som børn, og de efterfølgende regler gælder for alle personer under 18.

Ved behandling af børn skal jeg have forældrenes skriftlige tilladelse til at behandle barnet. Herudover skal forældrene udfylde en beskrivelse af barnets problem, og afgive en række oplysninger om barnets trivsel og interesser.

Forældrene skal være tilstede i klinikken under behandlingen. Oftest gennemføres en afklarende samtale hvor både barn og forælder er tilstede. Efterfølgende gennemføres en samtale og et hypnoterapeutisk forløb, hvor kun terapeut og barn er tilstede.  Hvis barnet eller forældrene mener det er bedst, kan vi sammen overveje, om det giver mening, at en forælder kan være tilstede i lokalet under det terapeutiske arbejde.

Optagelse af det terapeutiske arbejde

Alt terapeutisk arbejde hvor kun terapeut og barn er tilstede, optages på en lydfil,. Lydfilen kan altid udleveres hvis det ønskes. Dog vil jeg altid betragte lydfilen som barnets, og hvis barnet modsætter sig udlevering til forælder vil jeg forbeholde mig ret til ikke at udlevere filen. Barnets tarv er i denne forbindelse det vigtigste for mig. Barnet vil sjældent have terapeutisk glæde af få udleveret lydfilen.

Det terapeutiske arbejde

Børn har ofte en god fantasi, og dette bliver udnyttet i hypnosen. Det betyder bl.a. at jeg arbejder meget med metaforer. Jo tættere metaforen kan ramme barnets verden – eller barnets fantasiverden – jo bedre effekt opnås. Derfor er det vigtigt at forældrene indgående beskriver barnets verden og interesser.

Hvis barnet har tilknytning til en artefakt (en bamse, en dukke, et arvestykke eller andet), kan det være en god ide at medbringe dette. Også store børn kan have glæde af dette, og det er godt for terapeuten at kunne bruge denne. Så uanset alder er der intet flovt i at medbringe en genstand der betyder meget for barnet

Børn har ikke altid den samme tålmodighed som voksne, og derfor vil tiden i hypnose med børn under ca 11 år, oftest være kortere end de 45 minutter der gælder for voksne. Ofte er det nok med én behandling da børn generelt er meget modtagelige.

Hvad er de typiske udfordringer med børn.

De typiske udfordringer dækkes af nedenstående.

 • Selvværd
 • Vrede
 • Afhængighed af digitale medier
 • Allergi
 • Bekymringer
 • Spiseforstyrrelser
 • Eksamenskræk
 • Præstationsangst
 • Fobier
 • Mopning
 • Relation til andre
 • Sorg

Er du i tvivl, eller mangler du information om hypnose med børn, så kontakt mig.